Монтаж декинг

Инструкции за монтаж на декинг от масивно дърво
1. Подготовка
Изкопава се дупка със съответната големина и дълбочина около 15-20 см. За по-добър дренаж се препоръчва около 15 см дебелина слой от чакъл и върху него 5 см пясъчен слой, за да може да се направят бетоновите плочи на фундамента.

2. Фундамент
За да е стабилен фундаментът , трябва да се направят бетонови плочи с площ размери 30х30см и дебелина 4см, които трябва да имат лек наклон, за да може да се оттича водата. Разстоянието между тях не трябва да надвишава 50 см.


3. Носеща конструкция
За носеща конструкция се използват специални профили от тиково дърво, когато настилката е от екзотична дървесина. За настилка от сибирска лиственица или термодърво, се препоръчват вакуумно импрегнирани иглолистни профили.


4. Преди монтажа
Декинг дъските трябва да се пробият , преди захващането с винтове към носещата конструкция и да се остави фуга от поне 8 мм от стената или борда на декинга, като монтажа започва от къщата навън.


5. Монтаж
Дъските се монтират с фуга от 6-8 мм. Най-добре е да се ползва разделител, за да може разстоянието да е еднакво. Дъските се закрепват към носещата конструкция посредством два неръждаеми винта на всеки подложен профил.

6. Оформяне на кантовете
За оформянето на кантовете може да се използват различни варианти.Отсрани може да се заковат дъски от самия декинг. Оформление с декоративен камък също би било много атрактивно. При това е много важно да се остави разстояние от около 2 см от декинга.

Видим монтаж
За видим монтаж се използват винтове от неръждаема стомана. Препоръчва се предварителното разпробиване за да се избегне напукването на съските.

Препоръчително е използването на пластинки между дъската и носещата конструкция, за да се избегне директния контакт дърво-дърво.
Terrassotec A2 5,5 x 50  mm, А2 неръждаем 4,0 x 40 mm
Фрезенк 7 mm


Скрит монтаж:
Поради естеството на всеки един материал, препоръчваме да се прави скрит монтаж само на композитния декинг и термодървото. Това се обуславя от факта, че екзотичната дървесина, поради голямата си плътност променя много своите дименсии и скрития монтаж посредством скоби представлява предпоставка за големи проблеми по време на експлоатационния цъкъл.
WPC инструкции за монтаж
Монтажът на декинг от WPC е изключително лесен. Материалът може да се обработва с инструменти за дърво. Независимо дали решите да изпълните класически дизайн или ново модерно оформление, за да постигнете перфектни резултати трябва неотклонно да следвате инструкциите за монтаж.

Не забравяйте фугите за линейно разширение !При една стандартна дължина на дъските от 3 или повече метра са необходими фуги по 6 мм.
    използвайте Т-скобите на Upm Profi
    оставете фуга на всяко място където се събират 2 дъски по дължина
    между по-къси елементи са достатъчни и по-малки фуги.
1. Стабилна носеща конструкция
Носещата конструкция трябва да се положи върху твърда гладка повърхност, която е добре дренирана. Не е необходимо захващането на носещата конструкция към земята.
За двойни подове използвайте дървени греди, които е добре да се импрегнират вакуумно.
И в двата случая минималното отстояние между носещата конструкция не трябва да надвишава 40 см. При използване на бетонни плочи ,максималното вътрешно разстояние следва да е 20см. Минималните размери на плочата са 15х20см с дебелина 4 см. Не  е необходимо носещата конструкция да се фиксира към плочите.


2. Монтаж на първата дъска
Първата дъска се закрепва за носещата конструкция посредством неръждаем винт под ъгъл 45 градуса.
Много важно е първата дъска да е права, за да се даде правилна линия на целия декинг.
За да се избегнат проблеми с линейното разширение се препоръчва пробиването на дупки с 0,5мм по-големи от диаметъра на винта.

3. Монтаж на останалите дъски
Останалите дъски се закрепват посредством Т-скоби UPM Profi и неръждаем винт 4х40 към носещата конструкция.


4. Монтаж на дъските по дължина
Когато трябва да монтирате дъските челно се изполъват два профила носеща конструкция, които се поставят един до друг и дъските се закрепват за съответната носеща конструкция, като се оставя челна фуга от минимум 6мм.


5. Монтаж на последната дъска
Вътрешната страна на дъската се монтира като всички предишни с помощта на Т-скобите.
Външната страна се монтира посредством винт, както външната страна на първата дъска.

6. Монтаж на завършващата лайстна
За завършване на декинг - настилката се препоръчва затварянето на кантовете , посредством завършващата лаистна UPM Profi. Тук също не трябва да се забравя фугата от минимум 6мм.

Няма добавени продукти в тази категория