Оформяне на декинг настилки

Оформяне на декинг

Изграждане

За една декинг настилка са необходими следните материали:

Декинг дъски

подложни профили

свредло с фрезенк

винтове или система за скрит монтаж

Опционално

масла за поддръжка

монтажни скоби

При монтажа трябва да се съобразят следните съвети:

Относителна влажност

Относителната влажност на дървото може да се определи посредством електронен измервателен уред. Влажността може да се променя според сезона (лято, зима) в границите от 10% и по-малко до 25%. При монтажа трябва да се съобрази факта, че в монтирано състояние равновесната влажност ще е около 16% +/- 2%.

Денивелация

При обработката на основата, върху която ще се монтира декингът, трябва да се предвиди бързото отвеждане на водата. Най-лесният вариант това да се случи е посредством 2% денивелация.

Оттичане на водата

Трябва да се осигури постоянно оттичане на водата. За тази цел се препоръчва носещата конструкция да се монтира на малки подложки. Освен това трябва да е осигурена добра вентилация на конструкцията.

Носеща конструкция

За носеща конструкция трябва да се избират възможно най-издръжливите дървесни видове.

Ако носещата конструкция е по-широка от 50мм се препоръчва да се осигури минимална дистанция между нея и настилката посредством гумена подложка. Разстоянието между носещите конструкции трябва да бъде средно 20 пъти дебелината на дъската на настилката.

Предварително разпробиване

Принципно дъските трябва да се разпробиват предварително, за да се избегне появата на пукнатини при монтажа. Винта трябва да е на минимално разстояние 15мм от ръба на дъската и на минимум 50мм и максимум 100мм от челото на всяка дъска.

Винтове
Винтовете трябва да са минимум 2 пъти по-дълги от дебелината на настилката, а дебелината им не трябва да е по-малка от 4,5мм. Винтовете трява да са от неръждаема, закалена стомана с частична резба.

Фуги

По дефиниция фугите на декинга трябва да са 6% от ширината на дъската, като не трябва да са по-малки от 6мм. При относителна влажност над 16% може да се вземе по-малка фуга, а при по-ниска влажност от 16% фугата трябва да се увеличи.

Челни снадки

На челните снадки е необходима двойна носеща конструкция, като и там трябва да се спазват минималните фуги между дъските на настилката.

Почистване

Настилката трябва да се почиства основно поне веднъж годишно. Препоръчително е използването на водоструйка със специален накрайник, но е достатъчно да се използва четка и струя вода.

Внимание!

Дървото е естествен продукт. Специфични за него характеристики и специфични характеристики за отделните дървесни видове не трябва да се систематизират като дефекти. Такива например са:

Посивяване на повърхността при липса на повърхностна обработка

Разнотоние

Образуване не малки пукнатини по повърхността и по челата на дъските в резултат от разширяването и свиването на дървото

Малки усуквания

Поява на смола при иглолистните дървета

Неравна повърхност в резултат от аномалии в растежа на дървото

Дупчици получени като резултат от активност на насекоми, причинени преди обработката(обикновено при екзотични дървесни видове)